Més sobre l’AbP

En aquest magnífic vídeo a l’estil Common Crafts, podem veure quines són les característiques principal de l’AbP, una metodologia eminentment activa i molt diferent del que veiem normalment a les nostres aules.

L’Aprenentge Basat en Projectes gira al voltant de tres eixos:

  • El coneixement no està en possesaió del mestre i aquest s’encarrega de transmetre’l a l’alumne. El coneixement naixerà després que els alumnes busquin informació, es facin preguntes i s’elaborin conclusions.
  • El paper de l’estudiant és actiu: reconeix problemes, prioritza, busca informació i la interpreta, estableix relacions i planteja conclusions crítiques.
  • El paper del docent és crear les situacions d’aprenentatge necessàries perquè l’estudiant desenvolupi el projecte. Un cop creades aquestes situacions d’aprenentage, farà de guia durant el treball dels alumnes.

[youtube=http://youtu.be/wL4n-PdQXGs]

Deja una respuesta