La competència digital a debat (2a jornada ITworldEdu)

I al final de la segona jornada de l’ITworldEdu 3, ja amb el cos i el cap cansat després de tantes hores, nova taula rodona. Aquest cop, el tema és La competència digital a debat. Prenen part personalitats importants del món de la Universitat i de les administracions autonòmiques.

Tots els ponents coincideixen en una premissa que considero essencial: només tenint mestres amb competència digital, no aconseguirem res. L’important és la metodologia, no la tecnologia. Cal canviar el model pedagògic, integrant les TIC en el disseny curricular.

Julio Cabero, de la Universitat de Sevilla, comenta que la competència digital de l’alumne hauria de permetre  tot això:

  • Conèixer quan hi ha una necessitat d’informació.
  • Identificar la necessitat d’informació.
  • Treballar amb diversitat de formats i codis.
  • Saber dominar la sobrecàrrega d’informació.
  • Avaluar la informació i discernir la seva qualitat.
  • Organitzar la informació.
  • Utilitzar-la eficientment per dirigir el problema o la investigació.
  • Saber comunicar la informació trobada a altres (mitjançant diferents formats).

 

Deja una respuesta