Es pot ensenyar a pensar?

Javier Bahón, a la conferència  “¿Se puede enseñar a pensa?r” ens parla de la importància que té, a l’educació d’avui en día, l’ensenyament basat en el pensament, l’objectiu del qual és que els nens desenvolupin hàbits de pensament que els siguin útils en la seva vida diària, alhora que es fan conscients dels seus propis processos mentals.

Actualment els nostres alumnes ja tenen molta informació disponible a la xarxa. Per això els hem d’ensenyar la manera de buscar aquesta informació i la forma de destriar si és correcta o no.

Bahón parla sobre la importància de treballar el pensament crític, de fer judicis crítics basats en bons raonaments. I del pensament creatiu que persegueix que els alumnes crein productes originals. Això els ajudarà a la presa de decisions i a la resolució de problemes amb la millor solució.

Per això Bahón recomana fomentar la curiositat innata dels nens, potenciant que facin preguntes, que estableixin connexions, que siguin creatius i busquin altres punts de vista alternatius.

Deja una respuesta