La classe invertida (The flipped classroom)

En altres entrades ja vaig parlar de la Flipped Classroom o classe invertida. Potser estem davant del terme de moda en quant a innovació a l’escola.

El que promou aquesta metodologia és treure la teoria de la classe per ocupar-la amb la realització dels exercicis. És a dir, tot el contrari del que es fa a una classe tradicional. La teoria a casa i  els deures a l’aula. Per què? Perquè així el mestre pot pot dedicar més temps a resoldre dubtes i a guiar els estudiants per les aplicacions pràctiques dels continguts.

Aquest sistema comporta un repartiment nou de les responsabilitats de l’aprenentatge, que recauen més clarament en qui aprèn. L’estudiant és l’agent realment actiu. Ell triarà el ritme, el moment i la manera en què realitza l’aprenentatge. I això comportaqrà que el professor passi a desenvolupar un paper de guia d’aquest procés.

Les tecnologies són imprescindible per donar-li aquesta volta a l’aula. Les gravacions en vídeo i  les plataformes educatives tindran un pes important…

Aquí teniu l’enllaç a la web espanyola de Flipped Classroom.

[slideshare id=27134352&doc=flippedclassroommasalladelaula-131012195007-phpapp01]

Deja una respuesta