20 principis de la Psicologia que impliquen l’aprenentatge

Publicado por avillan en

L’American Psychological Association ha editat un document titulat Top 20 principles from Psichology for Pre K-12 teaching and learning. En ell s’estableixen 20 principis crítics que procedeixen de la investigació psicològica, i que tenen una implicació directa en l’aprenentatge i l’ensenyament, en particular des de l’educació infantil fins al batxillerat.

 • PRINCIPI 1. Les creences o percepcions que els estudiants tinguin sobre la seva intel·ligència i capacitat afecten al seu aprenentatge i funcionament cognitiu.
 • PRINCIPI 2. El que els alumnes ja saben afecta al seu aprenentatge.
 • PRINCIPI 3.  El desenvolupament cognitiu dels estudiants i el seu aprenentatge no està limitat per etapes generals del desenvolupament.
 • PRINCIPI 4.  L’aprenentatge està basat en el context, per la qual cosa la generalització del mateix a nous contextos no es realitza de manera espontània, sinó que ha de facilitar-se.
 • PRINCIPI 5. L’adquisició de coneixements i habilitats a llarg termini depèn en gran mesura de la pràctica.
 • PRINCIPI 6. Un feedback als estudiants clar, explicatiu i a temps, és important per a l’aprenentatge.
 • PRINCIPI 7. L’autorregulació dels estudiants asisteix l’aprenentatge, i les habilitats d’autorregulació poden ensenyar-se.
 • PRINCIPI 8. La creativitat de l’estudiant es pot fomentar.
 • PRINCIPI 9. Els estudiants tendeixen a gaudir de l’aprenentatge i tenen un millor rendiment quan estan més intrínseca que extrínsecament motivats per rendir.
 • PRINCIPI 10. Els estudiants persisteixen davant les tasques desafiadores i processen la informació amb una profunditat més gran quan adopten metes de domini en lloc de metes d’acompliment.
 • PRINCIPI 11.  Les expectatives dels professors sobre els seus estudiants afecten a les oportunitats d’aquests per aprendre, a la seva motivació i als resultats del seu aprenentatge.
 • PRINCIPI 12.  L’establiment d’objectius a curt termini (proximals), específics, i amb un moderat nivell de repte, incrementa la motivació més que l’establiment d’objectius a llarg termini (distals), generals i excessivament difícils.
 • PRINCIPI 13. L’aprenentatge es troba situat dins de múltiples contextos socials.
 • PRINCIPI 14. Les relacions interpersonals i la comunicació són crítiques per al procés d’ensenyament-aprenentatge i per al desenvolupament soci-emocional dels estudiants.
 • PRINCIPI 15. El benestar emocional influeix en el rendiment educatiu, l’aprenentatge i el desenvolupament.
 • PRINCIPI 16.  Les expectatives sobre la conducta a classe i la interacció social s’aprenen i poden ensenyar-se utilitzant principis provats sobre la conducta i la instrucció en classe efectiva.
 • PRINCIPI 17.  La gestió efectiva de la classe es basa en:  l’establiment i la comunicació d’expectatives altes, i un elevat nivell de suport a cada alumne.
 • PRINCIPI 18.  Tant l’avaluació formativa com la sumativa són importants i útils, però requereixen enfocaments i interpretacions diferents.
 • PRINCIPI 19. Les habilitats, coneixements i capacitats dels alumnes es mesuren millor amb procediments recolzats en la ciència psicològica, amb estàndards de justícia i qualitat ben definits.
 • PRINCIPI 20. Donar sentit a les dades de l’avaluació depèn d’una interpretació clara , adequada i justa.

0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Popup Builder Wordpress

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más información sobre las cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies