20 principis de la Psicologia que impliquen l’aprenentatge

Publicado por avillan en

L’American Psychological Association ha editat un document titulat Top 20 principles from Psichology for Pre K-12 teaching and learning. En ell s’estableixen 20 principis crítics que procedeixen de la investigació psicològica, i que tenen una implicació directa en l’aprenentatge i l’ensenyament, en particular des de l’educació infantil fins al batxillerat.

 • PRINCIPI 1. Les creences o percepcions que els estudiants tinguin sobre la seva intel·ligència i capacitat afecten al seu aprenentatge i funcionament cognitiu.
 • PRINCIPI 2. El que els alumnes ja saben afecta al seu aprenentatge.
 • PRINCIPI 3.  El desenvolupament cognitiu dels estudiants i el seu aprenentatge no està limitat per etapes generals del desenvolupament.
 • PRINCIPI 4.  L’aprenentatge està basat en el context, per la qual cosa la generalització del mateix a nous contextos no es realitza de manera espontània, sinó que ha de facilitar-se.
 • PRINCIPI 5. L’adquisició de coneixements i habilitats a llarg termini depèn en gran mesura de la pràctica.
 • PRINCIPI 6. Un feedback als estudiants clar, explicatiu i a temps, és important per a l’aprenentatge.
 • PRINCIPI 7. L’autorregulació dels estudiants asisteix l’aprenentatge, i les habilitats d’autorregulació poden ensenyar-se.
 • PRINCIPI 8. La creativitat de l’estudiant es pot fomentar.
 • PRINCIPI 9. Els estudiants tendeixen a gaudir de l’aprenentatge i tenen un millor rendiment quan estan més intrínseca que extrínsecament motivats per rendir.
 • PRINCIPI 10. Els estudiants persisteixen davant les tasques desafiadores i processen la informació amb una profunditat més gran quan adopten metes de domini en lloc de metes d’acompliment.
 • PRINCIPI 11.  Les expectatives dels professors sobre els seus estudiants afecten a les oportunitats d’aquests per aprendre, a la seva motivació i als resultats del seu aprenentatge.
 • PRINCIPI 12.  L’establiment d’objectius a curt termini (proximals), específics, i amb un moderat nivell de repte, incrementa la motivació més que l’establiment d’objectius a llarg termini (distals), generals i excessivament difícils.
 • PRINCIPI 13. L’aprenentatge es troba situat dins de múltiples contextos socials.
 • PRINCIPI 14. Les relacions interpersonals i la comunicació són crítiques per al procés d’ensenyament-aprenentatge i per al desenvolupament soci-emocional dels estudiants.
 • PRINCIPI 15. El benestar emocional influeix en el rendiment educatiu, l’aprenentatge i el desenvolupament.
 • PRINCIPI 16.  Les expectatives sobre la conducta a classe i la interacció social s’aprenen i poden ensenyar-se utilitzant principis provats sobre la conducta i la instrucció en classe efectiva.
 • PRINCIPI 17.  La gestió efectiva de la classe es basa en:  l’establiment i la comunicació d’expectatives altes, i un elevat nivell de suport a cada alumne.
 • PRINCIPI 18.  Tant l’avaluació formativa com la sumativa són importants i útils, però requereixen enfocaments i interpretacions diferents.
 • PRINCIPI 19. Les habilitats, coneixements i capacitats dels alumnes es mesuren millor amb procediments recolzats en la ciència psicològica, amb estàndards de justícia i qualitat ben definits.
 • PRINCIPI 20. Donar sentit a les dades de l’avaluació depèn d’una interpretació clara , adequada i justa.

0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más información sobre las cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies