Revista Catalana de Pedagogia

La Societat Catalana de Pedagogia ha publicat un molt interessant monogràfic titulat: Competències, currículum i sistemes pedagògics. El perquè de les coses.

Els diferents articles, que es poden baixar en pdf, són els següents:

 • Les competències bàsiques a l’escola: de la conceptualització a la posada en pràctica. Un camí per explorar
 • Desplegament de competències bàsiques a l’educació obligatòria a Catalunya: de la regulació legal a l’aula
 • Competència comunicativa lingüística. Ensenyar i aprendre a ser competent lingüísticament a l’educació obligatòria
 • Competència cultural i artística
 • Competència per al tractament de la informació i competència digital
 • Adquisició i desenvolupament de la competència matemàtica
 • “Aprendre a aprendre” a l’escola i a l’institut. Desenvolupament de la competència d'”aprendre a aprendre” a l’educació obligatòria
 • Competència en autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana. Aprendre a ser persona, a conviure amb els altres i a habitar el món
 • Sistema pedagògic i competències bàsiques
 • Competències educatives. Revisió conceptual, cronològica i bibliogràfica
 • Desenvolupament de les competències a l’escola: una experiència a través del teatre
 • Concreció de les competències bàsiques al cicle inicial d’educació primària. Una proposta
 • Del treball d’aula a les competències bàsiques
 • IES Marta Mata: organització del treball per competències


Deja una respuesta