Ja sabem que una WebQuest és una tasca de complexitat variable en la qual els alumnes realitzen una investigació guiada mitjançant enllaços d’internet proporcionats pel seu professor.  Per a això, és fonamental que el professor conegui els llocs als quals dirigirà els seus estudiants i que tingui en compte algunes pautes que poden diferenciar una webquest avorrida d’una webquest interessant que els alumnes estiguin desitjant acabar per compartir-la amb els seus companys.

He trobat aquests cinc consell que em semblen interessant tenir en compte:

  • El més important és formular una bona pregunta oberta, del tipus: Perquè es va iniciar la segona guerra mundial? o A què es deu l’èxit de Microsoft?  Això portarà als estudiants a enfrontar-se a un objectiu clar i perfectament definit.
  •  És fonamental oferir als alumnes enllaços que portin a llocs de qualitat.  El jove ha de trobar les respostes a les preguntes traient les seves pròpies conclusions arran del text però sense copiar-les de manera literal.  Si els llocs enllaçats no són els de sempre (els primers resultats de google o la wikipedia), doncs millor.  Els articles de blog solen oferir una visió alternativa de la realitat.  Si ofereixes enllaços a diaris, és important que siguin de tendències oposades.
  •  Utilitza recursos multimèdia atractius.  Avui en dia hi ha disponibles gran quantitat de videos i àudios de tots els temes imaginables.  Podem trobar material realment interessant en plataformes d’allotjament com YouTube o Vimeo. Els podcasts que ofereixen diaris, emissores de ràdio online i blogs poden ser escoltats en telèfons mòbils mentre els estudiants van en l’autobús o fan jogging.
  • Utilitza informació que ajudi els joves a formar-se una opinió.  En aquest tema és important ser objectiu, proporcionar dades de totes les tendències i tractar de no dirigir els estudiants cap a l’opinió d’un mateix.
  • Exigeix resultats que tinguin a veure a la pregunta inicial. És comú trobar-se textos copiats literalment o fotos preses dels propis enllaços.  Valora més si el treball de l’alumne conté gràfiques elaborades per ell mateix o fotografies més enllà de les evidents.

A partir d’aquí només resta posar-li imaginació a l’assumpte (i treballar dur).  Segueix investigant. Mentre navegues procura anotar les pàgines més interessants per emprar-les en les teves futures WebQuests i sondeja els temes que interessen els teus alumnes per relacionar-los amb el temari de l’any.